V určitém bodě vašeho života se naučíte rozpoznat svou hodnotu. A řekněte ne tomu, co nepodporuje váš růst, zdraví, štěstí a uzdravení. Nebo cokoliv, co vás drží zpátky a udržuje vás na dně, abyste se mohli volně vznášet a mohli přijmout život. Pokud chcete vědět, kde najít svůj přínos světu, podívejte se na své rány. Když se naučíte, jak je léčit, učte ostatní a sdílejte své zkušenosti a příběhy tak, abyste inspirovali druhé k jejich vlastní jedinečné cestě. Léčení se děje, že uděláme prostor pro toto všechno: prostor pro žal, úlevu, nedostatek, radost… a především přijetí a pokoru.

Naším úkolem není léčit vaše přesvědčení, jen pomoci uzdravení, když přispějeme svou podporou, péčí a laskavostí k tomu, aby se klienti uzdravili sami. 

Věříme, že naši klienti mají veškeré odpovědi, moudrost a schopnosti v sobě

Pokud člověk začne odkrývat mnoho vrstev traumatu, může pociťovat strach dostat se blíž k jádru zranění. V této době je důležité si dovolit, aby všechny pocity byly vyneseny na světlo, skutečně pojmenovány ~ a my jsme tady pro klienty, abychom jim poskytli bezpečný prostor a pohodlí, aby se zranění vnitřního dítěte začala léčit a uzdravovat. Možná je na čase vcítit se do míst, která jsou něžná a odtržená. Jemně je vytahovat z trosek do svého těla, svého objetí. Bez drsnosti nebo sebekritiky, ale místo toho k nalezení pocitů soucitu a laskavosti k ztraceným a vyhladovělým částem vás samotných. A pak je, korálek po korálku ~ navlékat na zlatou nit, a s každým z nich si připomínat léčitele uvnitř sebe. Když procházíte tyto příběhy o síle, odvaze a medicíně hluboko vás samých, přivoláte se zpět a znovu vtáhnete svou esenci do svého srdce. Stačí vaše jednoduchá přítomnost. Dýchejte plněji, přibližujte se tomu, čemu říkáte stín, otevírejte se svým vhodným tempem. Žádný spěch. Nechť se posunete, jakkoliv pomalu, takto můžete velmi dobře dojít k obnovené části vaší bytosti. 

TĚŠÍ NÁS, ŽE NACHÁZÍTE CESTU K NÁM

Když někdo ukáže své srdce, svou minulost, své rány, svěřuje nám nejhlubší část sebe sama. Je to ta část bytosti, která jej dělá jedinečným. Být tímto způsobem důvěryhodný je pro nás velká čest. Myslíme si, že je odvážné, že žijete dál, i když už nevíte jak. Je odvážné, že každý den odstrkujete chmury, které se valí a rozhodnete se bojovat. Víme, že jsou dny, kdy máte chuť to vzdát, ale myslíme si, že je statečné, že to nikdy neuděláte. Když nasloucháte své Duši, zažíváte více svobody, radosti, větší lehkost a plynutí. Vedeni k vnitřní celistvosti.

Naše kultura je zakotvena v hodnotách a praktikách, které podporují odloučení ~ od našich těl, našich duší, našich tužeb, našich lásek, našich rodin a komunit a našeho prostředí. Je náročné zpomalit a naladit se na rytmus svého těla a srdce. Jakmile vystoupíte z tohoto cyklu, můžete se uzdravit a duchovně růst.

Skvělou zprávou je, že nemáme zůstat zraněni. Máme se přenést přes naše tragédie a výzvy a navzájem si pomáhat překonat mnoho bolestivých epizod našeho života. Tím, že zůstáváme zaseknutí v síle našich ran, blokujeme vlastní transformaci. Přehlížíme větší dary neodmyslitelné v našich ranách ~ sílu je překonat a lekce, které jsme skrze ně měli dostat. Rány jsou prostředkem, kterým vstupujeme do srdcí druhých lidí. Mají nás naučit stát se soucitnými a moudrými.