Každým svým krokem vytváříme cestu. Život je cesta, co v lidech zanecháme, zůstane naším odkazem…

Sabina Mališová

REGRESNÍ TERAPIE | HYPNOTERAPIE | Spirituální Regrese

Jak probíhá REGRESNÍ TERAPIE u mne?

Po vyplnění nezbytného DOTAZNÍKU, který dostanete předem emailem, abyste měli čas si jej v klidu a pohodlí projít a vypsat vše, co mám pomůže pak směrovat samotnou terapii, si dohodneme termín. Před sezením společně projdeme DOTAZNÍK, ujasníme si záměr, zodpovím vše nezbytné pro váš dobrý pocit a důvěru.

Je vhodné a velmi prospěšné, abyste si dopřáli vše, co může napomoci tomu, abyste se cítili dobře naladění a co přispěje ke klidu před začátkem terapie i uzemnění po ní. Veškerá další doporučení obdržíte společně s dotazníkem, abyste věděli, jak se na terapii co nejlépe připravit a aby byla pro vás přínosná a úspěšná.

Přes relaxační metodu uvolnění těla a příjemnou meditaci, vás povedu na hlubší hypnotickou úroveň, abychom mohli pracovat v podvědomé sféře. Můžete si ji představit jako stav, kdy hlouběji meditujete nebo usínáte. Poskytnu vám bezpečný prostor a plnou pozornost, budu tam pro vás jako průvodce. Jak budete procházet a reagovat, budu vás jen směrovat a navigovat, poskytnu vám vhodné metody a nabídnu nástroje a možnosti k léčení. Z hypnotického stavu je možné kdykoli požádat o vodu, přestávku, klient je plně při vědomí.

Etika a kvalifikace

Terapeutický výcvik, který jsem absolvovala, je mezinárodní školou Getting Better School a kvalifikuje zkušené hypnoterapeuty, kteří s pomocí svých dovedností vedou klienta bezpečně do změněného stavu vědomí. Škola je akreditovaná mezinárodní společností pro Regresní Terapii EARTh. Svým základním programem patří k 19 nejúspěšnějším školám na světě a svým pokračujícím programem se řadí do 4 nejlepších škol s mezinárodním uznáním. Jako terapeut se řídím etickým kodexem EARTh.

Následně jsem absolvovala další terapeutické vzdělání a výcviky Regresních technik, Hypnózu, Práci s traumaty, Vědomé rození, Vědomé umírání, Pomoc při psychospirituální krizi, Práce se stínovými tématy a nadále se vzdělávám v rozvíjení a studiu podpůrných metod, abych byla schopna klientům poskytnout zodpovědnou a kvalifikovanou péči.

Prostředí Atelieru Spiritualita je harmonický a přívětivý prostor, který zajišťuje fyzické pohodlí, abyste se cítili v bezpečí. Terapeutická místnost, kde tyto terapie probíhají, poskytuje podkrovní pokoj a komfortní lůžko, polštáře a přikrývky, které jsou příjemné a pohodlné. Abyste dosáhli úspěšné regrese, je dobré se důvěrou hluboce uvolnit. Kvalifikované vedení vám umožní dosáhnout hlubší úrovně vaší nadvědomé mysli.

Regrese je návrat zpět, půjdeme hlouběji po časové ose zpátky, zejména do vzpomínek současného života nebo minulého života. Společně projdeme, bezpečně uvolníme traumatické prožitky, ošetříme a dáme prostor k vyléčení tématu, který se v terapii objeví.

Jaký je potenciál Holistické regresní terapie

Tato terapie nabízí a kombinuje velmi účinné terapeutické metody a je tak prověřeným nástrojem v procesu hojení traumat, léčení a růstu.

Ti, kteří jsou ochotni a otevřeni aktivně se zapojit do práce po celou dobu terapie a sezení, budou mít z celého procesu největší užitek. Je důležité mít reálná očekávání ~ budu tam jako průvodce, který vás bude sledovat s vhodnými metodami, zdroji a vhledem, abych je mohla použít pro vaše nejlepší poznání. Předchozí zkušenosti klienta s meditací a práci s dechem mohou velmi dobře pomoci k uvolnění. Přemýšlejte o REGRESNÍ TERAPII jako o procesu postupného odkrývání ~ dostanete vždy to, co potřebujete. A často i vše, co chcete vědět. Je však důležité si uvědomit, že každá regrese je jiná. Regrese vás povede tam, kde je to pro vás v tu chvíli důležité, ať už jste to očekávali nebo ne. Ve skutečnosti je důležité mít co nejméně očekávání, ale zajisté dostanete to, co potřebujete pro svůj další vývoj. S otevřeností a důvěrou v dobré načasování léčení toho, co je nyní pro vás důležité, abyste se mohli posunout dál. HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE včetně konzultace obvykle trvá 3-4 hodiny. 

Spirituální regrese mezi životy je certifikovaná metoda, pomáhající na cestě poznání sebe sama, světa kolem a hledání smyslu našeho života.

Jaký je POTENCIÁL SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY

Jedinečným cílem SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY (LBL – Life between Lives) je vám zprostředkovat autentický prožitek putování v krajině vaší duše, kterou si projdete sami a při níž můžete sami uvidět či pocítit, kým opravdu jste. Dostanete se do úrovně vědomí, z níž pro vás bude snažší porozumět smyslu svého současného života, vztahům, výběru rodičů, svým talentům (darům) a životním vizím/ plánům a posláním, a kde z úrovně duše můžete najít odpovědi na vaše vůbec nejtěžší otázky i objevit cokoliv dalšího, co byste si potřebovali znovu rozpomenout a zodpovědět. SPIRITUÁLNÍ REGRESEMEZI ŽIVOTY (LBL ~ Life Between lives) ~ obvykle trvá 4-5 hodin.

Možná nedostanete vždy to, co chcete, ale jistě dostanete to, co je pro vás v tu chvílí to nejlepší, neboť se dozvíte, co je důležité pro váš současný život a vás samotné.

Děkuji za důvěru,  Sabina Mališová

Terapie Plzeň ~ Sabina Mališová

Co je HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE?

je to bezpečný, intuitivní a léčivý způsob, jak v tomto životě lépe porozumět sami sobě a dovoluje klientovi prožít autentický prožitek ~ jemný a posilující přístup zpracování traumat na psychospirituální, sociální i tělesné úrovni, neboť souvisí s předchozími životními zkušenostmi.

HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE prohlubuje techniky klasické regrese, hypnoterapie, energetického léčení, terapie těla, práci s emocemi a vnitřním dítětem, práci na úrovni duší a další integrační techniky, podporující léčení současného i minulého života, v souladu s psychologickými poznatky o léčbě traumatu. V psychoterapii je REGRESE označována jako řízené vzpomínání v hluboce zrelaxovaném stavu, pod vedením terapeuta, kdy si za plného vědomí vybavujete informace, uložené v podvědomí, které se vztahují k vašemu současnému problému. Vyvolání vzpomínek z podvědomí není nic okultního ani nového a provádí se v mnoha kulturách různými způsoby ~ od šamanských rituálů, jogínských meditačních technik, přes hypnózu, práci s tělem a dechem, až po psychoanalýzu a aktivní imaginace C.C.Junga.

JE TO SKVĚLÝ TERAPEUTICKÝ NÁSTROJ? S JEHOŽ POMOCÍ LZE :

 • Přeměnit vzpomínky, které jsou uvězněny ve vašem těle
 • Uvolnit potlačené a zamítané emoce
 • Přejít přes hranici fyzického těla
 • Dostat se do kontaktu se svým duchovním pomocníkem
 • Komunikovat s těmi, s kterými to normálně nejde nebo nešlo
 • Získat porozumění pro druhé i pochopení pro sebe
 • Změnit na základě své vůle nastavení své mysli
 • Osvobodit se od jakýchkoli energií, které nejsou vaší součástí, působí disharmonicky ve vašem energetickém systému
 • Pocítit přínos energetického léčení
 • Obnovit rovnováhu, která mohla být narušena před několika životy

Pro mnohé klienty, kteří prošli touto terapií, to znamenalo zásadní životní zkušenost, poznání a pochopení souvislosti životních událostí a zejména pocitů, se kterými se potýkali.

UPOZORNĚNÍ : Regresní terapie a hypnoterapie NENAHRAZUJÍ LÉKAŘSKOU PÉČI ani PSYCHOTERAPEUTICKOU PÉČI. Pouze nabízíme klientům podpůrné metody k harmonizaci duševní pohody, porozumění, klidu a spokojenosti.

Sabina Mališová copyright © Atelier Spiritualita ®

Je Regresní terapie bezpečná?

Ano, pod vedením zkušeného a kvalitně proškoleného terapeuta dodržujícího etický kodex, je HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE i SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY bezpečná. Mluvím tím za sebe a své diplomované kolegy z certifikované školy Getting Better School, vázanými etickým kódem Asociace regresních terapeutů EARTh.

Současně je pro dobrý průběh terapie důležitá i určitá mentální kapacita a zdraví klienta. Proto se vás v dotazníku ptám, jestli užíváte dlouhodobě antidepresiva, léky na spaní či jiná psychofarmaka a léky atd.

DOPORUČENÍ ~ PŘÍPRAVA SEZENÍ

1. Ujistěte se případně předem konzultací se mnou, je-li pro vás HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE vhodná (pomůže zde předem vyplněný vstupní dotazník, osobní návštěva či rozhovor po telefonu).

2. Ve chvíli, kdy se rozhodnete jít na sezení, zkontaktujete mě a já vám zašlu dotazník. Vyplněný VSTUPNÍ DOTAZNÍK zvýší kvalitu sezení, protože mi pomůže získat základní informace o vašem problému a připravit se na vás. A vy sami si lépe ujasníte záměr pro vaše sezení.

3. Sepište si předem otázky, na které byste se rádi zeptali. Pomohou nám dostat se více k vašim vlastním poznáním a vhledům.

4. Odložte konkrétní očekávání, protože vybavovací schopnost jsou u každého individuální a rozmanitá ~ někdo snadno vizualizuje, jiní události spíše jen prociťují, někdo víc slyší, jiní vidí obrazy, a někomu se ukazují informace ve formě klíčových slov či symbolů.

5. Přijďte s otevřenou myslí a srdcem. Umožněte, ať se cokoliv objeví. Regresní terapie není kino, kde uvidíte zábavný film, ale vaše skutečné prožívání hlubších míst v sobě, do kterých vás zavede moudrost vaší duše. Nabídnou se vám tak poklady, i když na první dojem vám to tak připadat nemusí. Ne vždy totiž dostáváme, co chceme, ale zcela jistě dostáváme, co potřebujeme.

6. Během sezení budete po celou ležet, mít zavřené oči a odpočívat, je proto vhodné obléci si pohodlné oblečení. Aby vám bylo teplo a cítili jste se pohodlně, mám pro vás připravené deky a polštářky.

7. Sezení je práce na sobě a jako každá práce potřebuje i energii, proto přijďte odpočatí. Nejlépe v dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách.

8. Po sezení si dopřejte čas pro sebe a pro svůj klid. Nikam nespěchejte. Pijte hodně vody. Spěte tak dlouho, jak cítíte, že to potřebujete. Vhodný je pobyt v přírodě. Trvá 24 hodin, než se rozvířená a znovu obnovená energie usadí.

9. Neočekávejte, že HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE přinese řešení všech Vašich problémů, obzvláště hned po jednom sezení.

Co lze zmírnit / uzdravovat pomocí hypnózy?

 • stabilizovat stavy nálady a snížit stres
 • přeformulovat negativní emoce a myšlenky na podvědomé úrovni
 • pracovat prostřednictvím emocionální nebo fyzické bolesti
 • zvládat stavy úzkosti a paniky
 • hojit traumatické rány, uvolnit fóbie
 • zvýšit motivaci, odhodlání k dosažení úspěchu
 • překonat otálení, pochybnosti, strach
 • zvýšit sebeúctu a sebehodnotu
 • zvládání bolesti nebo pochopení příčiny (např. migrény, chronické nemoci)
 • kontrola hmotnosti, spokojenost s tělem (poruchy příjmu potravy, nadváha)
 • zbavit se závislosti nebo nutkání
 • zbavit se hněvu a nevyřešeného zármutku
 • porozumět a přeformulovat vztahy
 • připravit se na zkoušky a pohovory (posílit paměť, porozumění, sebevědomí)
 • zvládat nespavost nebo poruchy spánku
 • porozumění a integrace zkušeností z minulého života
 • prozkoumat smysl života
 • osobní rozvoj
 • emocionální, psychické a fyzické bloky nebo obavy neznámého původu  
 • obavy ze smyslu vašeho života 
 • vzorce chování nebo interakce s ostatními 
 • problémy v partnerských a mezilidských vztazích
 • opakující se sny
 • opakující se traumata, zranění, ztráty
 • závislosti (alkohol, cigarety… závislosti nebo lpění na něčem nebo na někom)
 • pro ty, kteří ztratili milovaného člověka nebo mají obavy ze smrti
 • pro ty, kteří jsou přitahováni konkrétním místem nebo časem v historii
 • pro ty, kteří mají zájem prozkoumat podvědomí a vnímat účinky této terapie

Jaké poznatky přijdou?

Veškerá poznání jsou založena na individuálním vnímání každého klienta. Někteří dostanou intuitivní zprávy a poznatky, jiní zažijí živé obrazy, barvy, symboly, ostatní budou mít autentickou odezvu a budou schopni zažít tělesné prožitky a pocity.

Pokud někdo praktikuje meditace, zažil stav změněného vědomí, nebo měl předchozí zkušenosti s regresí, je schopen jít hlouběji a zažít i filmové scény podobné snu. Jejich rozsah a intenzita závisí na hloubce uvolnění a schopnosti vstoupit do hypnotického stavu.

V této HOLISTICKÉ TERAPII prohledáváme v minulosti podvědomí vzorců, které způsobují problémy, se kterými klient přichází. Minulostí může být doba nedávná, pár měsíců nebo roků zpět, dětství, narození, prenatální nebo období početí, či minulé životy. Prostřednictvím paměti těla a rekapitulací těchto „vzpomínek“, můžeme vše snáze pochopit, uzdravit a transformovat. Pochopením a nápravou příčiny se uvolní trauma a umožní klientovi prožívat větší svobodu, a prožívat opět spokojený a šťastný život.

 

Stačí jedna terapie?

Terapie může být jen jedna nebo více sezení. Je na vašem uvážení, jak se společně dohodneme, zda je potřeba pokračovat více do hloubky nebo změnit zaseknutý vzorec chování, pak je vhodné provést další regrese, vždy s časovým odstupem. Pracujeme se zablokovanými emocemi. Tyto emoce mohou uvíznout ve fragmentech osobnosti, které jsou uloženy někde v těle. Dostali se tam během traumatu z nedávného období, dětství,  minulé zkušenosti nebo života.

Naším úkolem je najít a uvolnit je. Je velmi důležité získat i ztracené fragmenty duší, které byly odštěpeny v traumatických zážitcích. Během těchto traumat se často ukazují otisky dalších energií, nebo jiných osob, které je také třeba odstranit. Právě HOLISTICKÝ PŘÍSTUP našich metod „hledá“ kde je počátek problému, kde vznikl a uvolnil tak příčinu traumatu a poskytl jeho léčení svými unikátními metodami.

Proč je vhodná Holistická regresní terapie?

Neboť kombinuje účinné terapeutické a hypnotické metody a je tak nástrojem v procesu hojení a růstu. 

Ti, kteří jsou ochotni a otevřeni aktivně se zapojit do práce po celou dobu terapii a sezení, budou mít největší užitek. Je důležité mít realistická očekávání ~ budu tam jako průvodce, který vás bude sledovat s vhodnými metodami, zdroji a vhledem, abych je mohla použít pro vaše nejlepší poznání. Předchozí zkušenosti klienta s meditací a dechem mohou velmi dobře pomoci k uvolnění. Je však důležité si uvědomit, že každá regrese je jiná. Přemýšlejte o REGRESNÍ TERAPII jako o procesu postupného odkrývání ~ regrese vás povede tam, kde je to pro vás v tu chvíli důležité, ať už jste to očekávali nebo ne. A často ukáže vše, co chcete vědět. Ve skutečnosti je důležité mít co nejméně očekávání, s otevřeností a důvěrou v dobré načasování léčení toho, co je nyní pro vás důležité, abyste se mohli posunout dál.

Jak mohu využít regresi a hypnoterapii?

Těšit se na lepší pochopení sebe sama, svého života a pocitů, zažít posun, změny nebo až fenomenální transformaci, uzdravení a osobní růst. Naše podvědomá mysl obsahuje tolik potlačovaných myšlenek, pocitů, zkušeností a ideologií, které se neodhalují v každodenním životě, ale stále jsou hnací silou našich současných myšlenek a chování. HYPNOTERPIE nás může navést k počátku problému rychleji než tradiční psychoanalýza. Důležité informace pomohou vynést na světlo v rychlejším časovém rámci. Je také nesmírně užitečné hypnoterapeutické sezení podpořit meditacemi, protože to umožňuje dostatek příležitostí ke zpracování, integraci a vyvolání posunů produkujících změny. 

Neexistuje žádný univerzální přístup. Terapie jsou jedinečné a přizpůsobené vašim potřebám. Jejich cílem je s vaší podporou a chutí učinit změny, vést vás a podpořit k překonání výzev, kterým dnes čelíte. Společně můžeme vytvořit cestu směrem k životu, který chcete žít.

Spirituální regrese mezi Životy ~ LBL ~ life between lives

Je CERTIFIKOVANÁ METODA na cestě poznání sebe sama, světa, ve kterém žijete a při hledání smyslu svého života.

Jedinečným cílem SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY (LBL – Life between Lives) je zprostředkovat vám autentický prožitek putování v krajině vaší duše, kterou si projdete sami a při níž můžete sami uvidět či pocítit, kým opravdu jste. Dostanete se do úrovně vědomí, z níž pro vás bude snažší porozumět smyslu svého současného života, vztahům, výběru rodičů, svým talentům (darům) a životním vizím/ plánům a posláním, a kde z úrovně duše můžete najít odpovědi na vaše vůbec nejtěžší otázky i objevit cokoliv dalšího, co byste si potřebovali znovu rozpomenout a zodpovědět.

Možnost, jak se dostat do nejhlubší paměti našeho bytí objevil americký psycholog a terapeut PhD. MICHAEL NEWTON  (9.12.1931 – 22.9.2016). Neobyčejným a velmi přínosným výzkumem umožnil možnost komukoliv z nás zažít na vlastní kůži zkušenost, abychom viděli, kdo jsme, kde se nyní nacházíme, proč a co zažíváme v lidské zkušenosti.

Tuto metodu někdy naleznete označenou jako LBL ~ což je zkratka anglického názvu Life Between Life a znamená Život mezi Životy. Mezi další průkopníky této metody patřila Dolores Cannon a nyní jimi stále jsou, anglický psycholog Andy Tomlinson a jeho studentka, zkušená terapeutka a učitelka českého původu Bernadeta Hodková, žijící ve Francii, v jejíž Getting Better School s certifikací Mezinárodní asociace regresních terapeutů EARTh, jsem se během více jak dvou let intenzivního praktického studia, naučila tuto metodu odborně používat.

Co se DĚJE při SPIRITUÁLNÍ REGRESI mezi životy?

SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY je příjemnou  neobyčejnou zkušeností plnou poznání a prožitků čiré lásky bez lidských podmínek. Ocitnete se v prostoru, kde se cítíte Doma a kde můžete najít odpovědi na naléhavé životní otázky, které současně přináší hluboké porozumění. Nejdůležitější ale je, že si své vlastní objevy přenesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. S vaší duchovní perspektivou zůstanete stále ve spojení.

Při sezení jsou klient a terapeut partneři, oba se ho účastní, ale je to klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v sezení nejlepší.  Terapeut je pouze vaším asistentem, celé duchovní poznání je vaše. 

PŘI SPIRITUÁLNÍ REGRESI LZE:

 • Prozkoumat, co se děje ještě před naším početím a kde jsou kořeny našich životních voleb a směřování.
 • Prožít a zjistit, co se děje při přechodu z minulého života na “druhou stranu”.
 • Setkat se svými duchovními pomocníky.
 • Vnímat existenci dalších bytostí, kteří s vámi spolupracující z úrovně duší a případně s nimi komunikovat.
 • Najít své životní volby a pochopit smysl svého života z obou úhlů pohledu: duchovního i pozemského.
 • Vnímat lidi, s nimiž sdílíte tento život, z úrovně jejich duše.
 • Zeptat se na svoje vlastní otázky.
 • Vnést veškerou tuto zkušenost zpět do vašeho každodenního života.

SPIRITUÁLNÍ REGRESE mezi životy pomáhá, když se objeví

 • OBAVY ZE SMRTI ~ Co přijde potom? Co je za hranicemi naší fyzické reality?
 • ZVĚDAVOST ~ Proč se v mém životě nebo ve světě děje…?
 • ZÁJEM O SEBEPOZNÁNÍ ~ Kdo jsem? Proč tu jsem? Odkud pocházím? Proč mě přitahují určitá místa, lidé, profese, jiná kultura…?
SPRIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY je vždy příjemnou zkušeností. Ocitnete se v prostoru, kde pocítíte čirou lásku bez lidských podmínek. Můžete zde najít odpovědi na naléhavé životní otázky, které současně přináší hluboké porozumění. Své objevy si přenesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. Vaše duchovní perspektiva vám tak navždy zůstane.
 
PŘI HOLISTICKÉ REGRESNÍ TERAPII pracujeme primárně se zemitými úrovněmi ~ tělem, emocemi a myslí, kdy propojení s duchovním rozměrem směřuje na pozemskou úroveň. Ošetřujeme to, co je bolavé, dáváme dohromady rozbité, spojujeme vaše části a fragmenty duše, které se během života na Zemi „poztrácely,“ nebo jste na ně pozapomněli, odstraňujeme překážky, posilujeme slabé, ale současně nalézáme i to silné ve vás, zcelujeme, nechápe zahojit. HOLISTICKÁ REGRESNÍ TERAPIE obvykle trvá 3-4 hodiny.
 
PŘI SPIRITUÁLNÍ REGRESI MEZI ŽIVOTY se zaměřujeme hlavně na váš duchovní/jemný éterický rozměr, kde již nejsou tíživé emoce a bolesti, kde zažíváte lehkost nadhledu, radost z prožitku jednoty, lásky, pocitu tady jsem Doma, to jsem skutečně já. Vliv na emoce, mysl a tělo v současném životě tu probíhá skrze prožitek z nadhledu, z úrovně vaší duše. SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY obvykle trvá 4-5 hodin.

KONTRAINDIKACE

nevhodnost Regresní terapie a Spirituální regrese

 • těhotenství pro regresi není vhodné 
 • užívání psychofarmak – léky ovlivňující činnost mozku (antidepresiva – všechna, dále prášky na spaní atd.) Možnost terapie až po uplynuti nejméně 3 měsíců od úplného vysazení, pod lékařským dohledem
 • závažná psychická onemocnění
 • epilepsie (i vyléčená)
 • schizofrenie (i vyléčená)
 • závažné mentálni poruchy (i lékařsky nediagnostikované) 
 • závažná onemocnění srdce (a po operaci)
 • anorexie v pokročilém stádiu 
 • užívání drog, zejména uměle vyrobených chemických drog 
 • pod vlivem alkoholu
 • těžká duchovní / duševní krize
 • děti a mladí lidé do 18 let věku bez písemného svolení rodičů nebo zákonných zástupců

Zvláštní doporučení

 • Těhotným nabídnu alternativní, jemnou a pečující metodu, bezpečnou pro vás i dítě
 • Pro stavy mentálních poruch a duchovní/duševní krize je vhodný přístup jiných terapií (jóga, shiatsu, akupunktura, masáže apod.), které se soustředí na vnímání těla, v kombinaci s Mindfulness – soustředěním se na vnímání 5 smyslů. Dále doporučuji pohyb venku a neustálý kontakt s přírodou a zemí (např. chůze naboso). Ideálně pod lékařským dohledem.
 • Pro stavy drogových závislostí.
 • Může se tu pracovat, pokud není osoba pod přímým vlivem, v kombinaci s detoxem organismu a terapiemi výše zmíněnými u duševní krize. Ideálně pod lékařským dohledem.
 • Pro anorexii v pokročilém stádiu.
 • Při anorexii je možné pracovat pomocí regresní terapie v zástupu (proxy), důležitý je fyzický kontakt s přírodou a zemí.
 • Pro děti (obzvláště malé děti do 8 let)
 • S dětmi je možné s úspěchem pracovat pomocí regresní terapie v zástupu rodiče (proxy).

Důležité k sezení SPIRITUÁLNÍ REGRESE MEZI ŽIVOTY

Na toto sezení si donesete seznam 8-10 lidí, kteří jsou nebo byli nějak ve vašem životě důležití + si připravte a sepiště cca 10-12 otázek, co byste rádi věděli, na které byste se rádi zeptali, pokud bude příležitost.
 
Budeme si o nich krátce povídat na začátku sezení. Jejich příprava je potřebná, protože když jste v transu, je velmi těžké vymyslet analytickou otázku a současně čekat na odpověď z úrovně duše. Je to díky tomu, jak je náš mozek propojen. Váš seznam i otázky nám pomohou, abychom se společně dostali k vašemu poznání a vhledu. Během všech sezení jste stále pořád plně vědomí sebe sama a svého těla, a budete moci říci, pokud vás cokoliv ruší, potřebujete-li se pohnout a změnit pozici těla, vysmrkat se či napít (i něco sníst), nebo použít toaletu. 
V sezení jsou klient a terapeut partneři, oba se ho účastní, ale je to klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v sezení nejlepší. Terapeut je vaším asistentem, duchovní poznání je vaše. Jste to vy, kdo sezení řídí a kdo zkoumá svoji vlastní nejhlubší paměť.
 • Jak se budu po sezení cítit?  Většinou odpočatě, na rozdíl od Holistické regresní terapie, kdy jsou klienti lehce unaveni. Můžete být lehce neuzemnění, a proto po každé regresi je nejlepší, když vás může někdo po sezení odvézt domů nebo se před odjezdem projdete, protáhnete se, najíte se, abyste se více uzemnili a vrátili do svého těla a přítomnosti.

 •  Budu si pamatovat, co se dělo? Ano, když budete chtít, a dokonce i vzpomínky z nejhlubší paměti ze Spirituální regrese vám budou vždy dostupné, když je budete potřebovat. Snadno se vám vybaví v tichu, při meditaci a v uvolnění, ale i v situacích, kde byste je potřebovali. Když budete potřebovat, doplňující vhledy vám budou ve chvílích klidu a relaxace přicházet i po terapii.

Je možné Regresní Terapii a Spirituální regresi opakovat?

Ano, samozřejmě. Pokaždé to je jedinečný prožitek s novými vhledy, informacemi a poznáním. Je dobré si nechat časový odstup cca měsíc a déle, aby terapie mohla působit.

jaká je role regresního terapeuta?

Má role je být vám průvodcem potřebným děním, nijak vás, ani prožívané situace nehodnotím, ani do ničeho nenutím, pouze vám nabízím vhodné nástroje a techniky, které používám jedině s vaším souhlasem.

Reference

„Dostal jsem tolik důležitých odpovědí, které se stále vynořují a ukazují se v pravé podstatě. Jedna z informací byla, proč jsem si vybral tento život a jaké je jeho ústřední téma. Je to velmi vypovídající stav, který jsem se snažil dlouho ve svém životě předělávat. Bezprostředně po terapii přišlo uvolnění a pocity pochopení. Velice výrazně vnímám změnu, která je spojena s partnerským vztahem. Je to nové a zároveň jsem po tom dlouho toužil. Stalo se něco, v co jsem nedoufal. Jsem ti vděčný za tvůj čas, tvé vedení při regresi a možnost, které se mi dostalo. Poděkovat, je to nejmenší, co bych chtěl.“

Stanislav Jirák

„Zůstal ve mně velký pocit síly a klidu. Zážitek z pocítění světa tam „nad námi“, byl nesmírně uklidňující i povzbuzující. Když člověk prožije na vlastní kůži ten pocit, který se nedá popsat, už prostě něčím navždy ví, že je všechno dobře a má nějaký smysl. Úžasné je, že tyto prožitky jsou autentické a lze se o ně opřít i v každodenních problémech. Odpovědi, které jsem takto dostala, mě zasáhly. Ty osobní mě nasměrovaly v životě trochu jiným směrem, uklidnily mě, protože jsem si uvědomila lehkost, se kterou můžeme v životě fungovat. Tvé provázení bylo vlídné, ale silné zároveň. Cítila jsem se naprosto v bezpečí a mohla se tak ponořit do hloubky odpovědí. Dlouho to doznívalo a ještě pořád to ve mně zůstává jako jistota, víra nebo důvěra v sebe i v to, co nás přesahuje. Tahle regrese rozšířila moje vnímání a vědomí, odrazila se na hloubce mých snů, které ještě dokreslily další věci, které řeším.“

Anna Bechná

"Děkuji Sabino, jsem za Vás a za cestu, kterou jste mi ukázala, tak vděčný! Díky regresi a dalšímu spirituálnímu sezení, jsem našel odpovědi, které mi změnily život a pohled na sebe. Nejsou slova, kterými bych vyjádřil svůj prožitek."

Daniel Weiss

Kontaktujte mě

3 + 9 =

Nejraději vše řeším osobně, budu ráda když zavoláte, či napíšete ~ ozvu se vám:

775 181 700

 

Sabina Mališová